Blogger
Cari Berita

Advertisement

Masukkan script iklan 970x90px

Blogger

Ar-Blogger
Senin, 23 September 2019

Blogger
sumber : wikipedia

Blogger adalah layanan penerbitan blog yang dibuat oleh Pyra Labs dan diakuisisi oleh Google pada tahun 2003. Secara umum, blog yang dihosting oleh Google berlokasi di subdomain blogspot.com. Blogger memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan blog mereka di server lain melalui FTP hingga 1 Mei 2010.